A logo with text and blue and grey letters

Description automatically generated with medium confidence

Софтуер TRIMBLE PIVOT PLATFORM, Версия 5.1.1.

Лицензен ключ: Primery-T4D_170058/00:50:56:A8:55:28

Дата на доставка: 24.08.2023 г.

 

Powered by Trimble - Ramsey Bros

 

 

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-0940-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Предмет: Доставка на софтуер за обработка на ГНСС сигнали в реално време и предоставяне на диференциални

                    ГНСС корекции към потребители на терен

Краен получател: „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД